Pasjonatem psów byłem zawsze, jednak początki zdobywania wiedzy w dziedzinie tresury oraz wychowywania psów mają swój początek w 1981 roku. Rozpocząłem wówczas edukację w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Wojsk Ochrony Pogranicza w Zgorzelcu. Otrzymałem tam gruntowne, fachowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne przeszkolenie w zakresie tresury psów. Program nauczania oparty był na "szkole rosyjskiej” oraz "szkole niemieckiej" uważanych przez fachowców do chwili obecnej za najlepsze na świecie.  Instruktorami byli żołnierze zawodowi z wieloletnim doświadczeniem. W ciągu cyklu szkolenia szkoła wypuszczała kilku, kilkunastu adeptów (standardowa szkoła podoficerska kilkudziesięciu, kilkuset). Po zakończeniu edukacji w OTPS WOP w Zgorzelcu otrzymałem awans na pierwszy stopień podoficerski i rozpocząłem pracę z psem w Sudeckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.
Kolejny etap to służba zawodowa w Górnośląskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, Sudeckim Oddziale Straży Granicznej oraz Śląskim Oddziale Straży Granicznej.

W ciągu tego całego okresu zakres wiedzy oraz praktyczne umiejętności systematycznie powiększałem i w dalszym ciągu powiększam. Jednocześnie wypracowałem własne metody szkolenia.
Nie należę do grona osób, które wykonują tą profesję na bazie ogólnodostępnych książek o tresurze.
Swoje umiejętności, wiedzę zdobywałem na przestrzeni minionych lat ciężką pracą.
Jestem przekonany, iż w oparciu o posiadane umiejętności w sposób właściwy wyeksponuję wszelkie pozytywne cechy Państwa czworonogów.